Norsk pionerprosjekt skal gi tidevannsenergi

Norges første tidevannskraftverk kan stå ferdig innen fire år. Lønnsomheten må man vente mye lengre på.