Kronen ødelegger for Kverneland

Effekten av den sterke kronen setter sitt preg på Kverneland Groupssiste kvartalsregnskap. Forbedringer i driften spises opp av denhøye kronekursen, påpeker konsernet.