Skatteendring gir milliardtap for aksjeeiere

Aksjonærer taper milliardbeløp på at Stortinget i revidertnasjonalbudsjett endret skattereglene et halvt år før sperrefristengikk ut.