Fall i oljepris er et luksusproblem for Norge

Mens prisfallet på råolje betyr svarte børsdager og suresmåaksjonærer for Statoil, er det ikke noe annet enn etluksusproblem for oljefondnasjonen Norge, mener professor ØysteinNoreng.