Ungdom vel seg bort frå oljå

Professor i petroleumteknologi, Svein Skjæveland, er uroa forframtida. Behovet for arbeidskraft i bransjen vil bli stort, nokonorsk ungdom ikkje ser ut til å bry seg særleg om.