Rosenberg best i effektivitet og lavt sykefravær

Høy effektivitet og lavt sykefravær gjør Rosenberg til en av deflinkeste «guttene i klassen». Verftet bør derfor ha godemuligheter til å overleve under nyfusjonerte eiere. Det mener ihvert fall lederen for sivilingeniørenes forening, NIF, ved KværnerRosenberg, Kjell Kverneland.