• USAs president Barack Obama vil gjennomføre drastiske kutt.

Obama vil kutte 3000 milliarder

President Barack Obama legger mandag fram et forslag om kutt for 3.000 milliarder dollar — nesten 17.000 milliarder kroner - over ti år i underskuddet. Det tilsvarer verdien av omtrent 5,5 oljefond på nåværende tidspunkt.