218.000 innvandrere får brev i posten

SSB vet for lite om innvandrernes utdanning fra hjemlandet. Dette skal kartlegges fram til desember.