• Mens det for et par tiår siden kunne være flere ferjerederier i hvert eneste kystfylke, er det i dag kun fire store selskaper igjen som driver ferjer og snøggbåter langs kysten. Knut S. Vindfallet

Ferje-konkurransen skal granskes

Vegdirektoratet vil få klarhet i om ferjetilbudet er blitt bedre eller dårligere etter at det ble innført konkurranse om driften av de ulike sambandene.