• Robert Zoellick er leder for Verdensbanken. TORSTEN BLACKWOOD/Afp

- Verdensøkonomien i fare

Verdensbanksjefen mener kriser har ført til at nøkkelland har mistet lederskapet i verdensøkonomien.