- Olsen vet ikke hva som vil skje med renten

Usikkerheten er for stor, selv for sentralbanksjefen, mener økonomiredaktør Ola Storeng.