• Sentralbanksjef Øystein Olsen valgte å holde styringsrenten uendret på 2.25 prosent. Scanpix

Norges Bank holder renten i ro

Norges Bank holder uendret styringsrente på 2,25 prosent. Dermed minker sannsynligheten for at rentene på utlån og innskudd i banker vil gå opp med det første.