• Oslo kommunes kollektivselskap risikerer å måtte grave dypt i lommene for å betale tilbake støtte gamle Oslo Sporveier fikk i 2004. Først var det snakk om 112 millioner kroner som gikk til datterselskapet Sporveisbussene. Nå vil EU tømme kollektivkassen for 800 millioner kroner, pluss renter. FOTO: JON HAUGE Hauge Jon

Norge tapte i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen ber om gjenåpning av saken mot Oslo kommunes millionoverføringer til Kollektivtransportproduksjon AS.