• Det er langt fra bare musikk som kan lastes ned via iTunes. Nå tilbyr UiS deler av forelesningene sine via iTunes.

UiS med forelesninger på iTunes

Som de første universitetene i Norden lanserer nå NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger hvert sitt område på iTunes med videofilmede forelesninger og foredrag til gratis nedlasting.