• Anders Minge

Vareberg tror bankpakken vil virke positivt

Bankpakken kan gjøre det mulig for Sparebank 1 SR-Bank å låne ut mer penger enn det som ellers ville vært mulig.