Høyeste lønnsvekst på 10 år

2008 var et gullår. Om det er en trøst.