Rogaland går så det suser - bunnen er nådd. Ny optimisme i bedrifter som er avhengig av oljenæringen, sier sjeføkonom

En blodfersk undersøkelse viser at optimismen er på vei tilbake innenfor næringslivet i Rogaland.

Topp-sjef i Sparebank 1 SR-Bank mener omstillingsevne og kostnadskutt er årsaken til optimismen.
Publisert: Publisert:

6 av 10 bedrifter venter vekst de neste 12 månedene. De skal ansette flere, venter høy vekst i omsetning og flere oppdrag som gir god vekst i ordrereserven.

Forsterket optimisme

icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det nye konjunkturbarometeret til SR-Bank som gjelder bedrifter både i Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene, viser at optimismen fra i vår har forsterket seg, og fått feste.

– Den nedturen vi har vært gjennom har vært krevende, men samtidig bidratt til å øke omstillingsevnen og redusere kostnadsnivået i virksomhetene, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

Sterkere konkurransekraft

Han påpeker at næringslivet på sørvestlandet står igjen med en konkurransekraft som er sterkere nå enn ved inngangen til 2015.

For første gang siden 2014, året da oljeprisen begynte å falle, er bedriftene med oljeeksponering mer positive enn bedriftene uten. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et betydelig løft for Rogaland i løpet av våren.

Omstilling bidrar til vekst

– Jeg er sikker på at det ikke er oljeprisen vi kan takke for at det nå går bedre. Den er fortsatt på nær halvparten av det nivå den var på i august 2014. Derimot tror jeg at det er forhold som først og fremst består av gode personlige egenskaper hos ledelsen og de ansatte i bedriftene her i landsdelen, sier Austreid.

– Regionen består av folk som er vant med å jobbe i omskiftelige tider. Vi forholder oss til begrepet omstilling som en del av hverdagen, og ikke som et fremmedord, sier han.

– Det er samtidig viktig å merke seg at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringslivet som er avhengig av oljå. Dette gjelder særlig rederiene langs kysten, som fortsatt sliter i et marked med overkapasitet, sier Arne Austreid.

– Bunnen er nådd i oljenæringen, sier sjeføkomom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.
Les også

Lokalt næringsliv vil kjempe om milliardkontrakter i Rogfast

Sjeføkonom: - Oljenedgangen bak oss

– Oljenedgangen er bak oss. Bedriftene med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd. Nåsituasjonen har gått fra fallende i april til stabil i august, og utsiktene for det kommende året har bedret seg markert, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Bedre utsikter

Utsiktene for det kommende året bedret seg markert, og særlig siden desember 2016. Andelen positive bedrifter for de mest oljeeksponerte var 43 prosent i desember 2016, 58 prosent i april 2017 og hele 66 prosent i august 2017.

Bedrifter med noe lavere olje-eksponering, og industri-bedrifter som gruppe, er omtrent like optimistiske. For første gang siden 2014 er de som er oljeeksponert mer positive enn de uten og utgjør 57 prosent av totalen.

Les også

Nye ledighetstall: - En gladmelding

Ekofisk og andre oljefelt i Nordsjøen, bidrar til større optimisme innenfor oljenæringen.

Arbeidsledigheten skal ned

Arbeidsmarkedet er i bedring og ledigheten er på vei ned. I Rogaland har ledigheten målt hos NAV gått fra 4,5 prosent i desember 2016 til 4 prosent i august.

I løpet av våren så vi et markert skifte ved at bedriftene venter flere ansatte. Indeksen holder seg på samme positive nivå og et klart flertall av bedriftene på 59 prosent regner med å ansette flere ansatte. Dette taler for lavere arbeidsledighet det kommende året.

Mer robust økonomi, økte ordrereserver og bedre lønnsomhet kan kaste ekstra lys over vendepunkter i konjunkturutviklingen., ifølge konjunkturbarometeret.

Les også

SR-Bank fikk et resultat på 1160 millioner første halvår

Ordrene øker

Indeksen for ordrereserve holder seg på nær 60 prosent. 6 av 10 bedrifter som er med i undersøkelsen, venter at de får mer å gjøre og at ordrereservene derfor vil øke de neste 12 månedene.

Det er nokså jevnt blant ulike bransjer og høyest innen industri. Bedriftene venter fortsatt bedring i lønnsomhet, også her gjelder dette for 6 av 10 bedrifter.

Funn i undersøkelsen bidrar til å vente at ledigheten i regionen reduseres med 0,5-1,0 prosentpoeng det kommende året. Hvis dette slår til vil ledigheten i Rogaland krype under 3,5 prosent, og i Hordaland og Vest-Agder under 2,5 prosent.

Agder-fylkene og Hordaland har også en god del oljebedrifter, men har en større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs og lav rente.

Oljenedgangen ble derfor ikke så markert i Hordaland og Agder. Bedring blant næringslivet i oljenæringen siden årsskiftet har løftet Rogalandsbedriftene, og optimismen er nå nokså lik i de fire fylkene.

Bedrifter med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd.

Publisert: