Okea varsler nedskrivning på inntil 650 millioner på Yme

Oljeselskapet kutter reservene på Yme-feltet med inntil 20 prosent og skriver ned verdiene av feltet.

VARSLER NEDSKRIVNINGER: Okea kutter i produksjonsprognose og reserver på Yme-feltet.
Publisert: Publisert:

Det opplyser Okea i forbindelse med en oppdatering før kvartalsresultatene.

Okea peker på at det har vært vedvarende utfordringer på feltet. Det har medført at selskapet har redusert prognosene for produksjonen til 15.000 til 16.000 fat om dagen i 2022.

Prognosen var tidligere på 16.000 til 17.000 fat om dagen. Produksjonen i 2023 vil fortsatt være på 25.000 til 27.000 fat om dagen, venter Okea.

Nedskrivning

Samtidig varsler Okea at det vil ta en nedskrivning på 550 millioner kroner til 650 millioner kroner på Yme før skatt. Etter skatt er nedskrivningen på 120–140 millioner kroner.

Okea begrunner nedskrivningen med at reservene på feltet nedjusteres med 15 til 20 prosent.

I tredje kvartal var produksjonen på Yme-feltet nede i seks uker som følge av en skade på et rørsystem.

Okea skriver at produksjonsøkning på feltet har tatt lengre tid enn ventet, slik selskapet har meldt om tidligere.

Resultathopp

Selskapet kunngjør også et knippe tall i forkant av kvartalsrapporten:

  • Produksjonen endte på 16.064 fat om dagen i tredje kvartal, mot 16.039 fat per dag i andre kvartal.
  • Selskapet oppnådde en oljepris på 106,6 dollar fatet, opp fra 100,3 dollar i kvartalet før.
  • Den oppnådde gassprisen tilsvarer 194,8 dollar per fat olje, opp fra 82,4 dollar.
  • Driftsresultatet steg til 2,14 milliarder kroner i kvartalet, fra 1,33 milliarder i andre kvartal.
Nå produserer Yme olje igjen

Andre forsøk på gjenutbygging

Okea oppga i sin årlige reserverapport for 2021 at Yme er regnet å inneholde rundt 71 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis dette er nedjustert med 15–20 prosent, vil nedgangen i reserver utgjøre mellom 10 og 14 millioner fat.

Yme skulle etter planen produsere 53.000 fat per dag i platåfasen, ifølge Okea. Denne begynner normalt en tid etter oppstarten av feltet, og deretter varer noen år før produksjonen begynner å falle av naturlige årsaker.

Yme er et gjenutbyggingsprosjekt. Feltet var tidligere i drift frem til 2001. Den gang ble det stengt ned etter å ha produsert rundt 51 millioner fat oljeekvivalenter, fordi det ikke var lønnsomt med datidens oljepriser.

En tidligere gjenutbygging ved operatøren Talisman endte som et skandaleprosjekt. Planen for den første gjenutbyggingen av Yme ble levert i 2007, og feltet skulle ha produsert olje i 2013. Men det ble oppdaget feil med strukturen, og etter hvert ble plattformen fjernet og skrotet uten å ha produsert en dråpe olje. Dette prosjektet hadde da kostet rundt 14 milliarder kroner.

I oktober i fjor kunne partnerne bak den andre gjenutbyggingen av Yme feire at produksjonen på Yme endelig var i gang igjen. Feltet drives av Repsol, og partnerne er Okea, polske Lotos og kuwaitiske Kufpec.

Publisert: