Sjelden gave til <br/>Misjonshøgskolen

En 7,4 kilo tung og 378 år gammel bibel vil fra nå av være et av Misjons— høgskolens største klenodier.