• Rundt 20 prosent av prestene jobber som noe annet.

Mange velger bort presteyrket

Av om lag 3000 registrerte teologer i kompetansekartet over prester, er 600-700 i annet arbeid enn prest.