• Kasser med T-skjorter og streikevester ligger klar i Hoveveien 9. Silje Østrem, hovedtillitsvalgt for sjukepleierne og Hans Fredrik Hansen for Utdanningsforbundet Sandnes har forberedt seg godt. Marit H reid

- Streikeviljen er stor

600 t-skjorter, 100 streikevester 1500 jakkemerker og 200 plakater lå onsdag kveld klare i Sandnes. Torsdag morgen blir remediene tatt i bruk.