Skagen Fondene tapte skattesak

Skagen AS får ikke fratrekk i skatten for gaver til humanitære organisasjoner. Det slår Høyesterett fast i en fersk dom.