• Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen ønsker et pilotprosjekt med søndagsåpen by. Anette Karlsen, Scanpix

Drammensordfører vil ha søndagsåpen by

Fornyingsministeren vil ikke fornye regelverket for søndagsåpne butikker. Det ergrer ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen, som ønsker et pilotprosjekt med søndagsåpen by.