• Truls Nordahl i NAV kan konstatere at Rogaland har færre ledige enn resten av landet.

Færrest arbeidsløse i Rogaland

Rogaland har den laveste arbeidsledigheten i landet, med 1,9 prosent. På landsbasis går ledigheten litt opp.