Nå diskuteres ordene som kan avgjøre oljefondssjefens skjebne

Klokken 13.00 møttes finanskomiteen for å diskutere første forslag til konklusjon fra saksordfører Hadia Tajik (Ap). Ordlyden kan avgjøre utfallet av den politiske thrilleren om ny oljefondssjef.

– Sinnrike konstruksjoner bidrar vanligvis ikke til den åpenhet, tillit og omdømme som vi er ute etter, sier Aps Hadia Tajik. I forkant Hans Andreas Limi (Frp), som mener Stortinget må respektere at det er inngått en avtale mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Møtet varte i en drøy halv time. Utover ettermiddagen og kvelden fortsetter forhandlingene via epost og separat i den rødgrønne og regjeringsleiren. Innstillingen skal være klar fredag formiddag.

Signalene etterpå tyder på at det går mot en sjelden politisk enighet: Fra Rødt til og med Frp støtter partiene kritikken av ansettelsesavtalen til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Vi går inn i sluttspurten, og jeg har godt håp om at vi skal klare å samle oss, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Men det er stort sprik i synet på hvilke konsekvenser partiene ønsker av saken.

Hadia Tajik, som leder arbeidet, sier at «for Ap er det viktig i en sak som denne å få et bredest mulig flertall om konklusjonene».

– Det er flertall om å støtte kritikken fra representantskapet, og det er flertall om at finansministeren må ha en rolle i oppfølgingen.

– Så må vi forsøke, så presist som mulig, å formulere premissene for en slik oppfølging, sier Hadia Tajik til Aftenposten.

– Vil partiene være fornøyd med å si seg enig i kritikken, og komme med en fislete konklusjon og ønske god jul og nyttår? Eller vil man ta konsekvensene av kritikken og kreve den eneste logiske konsekvens: All risiko for interessekonflikt må bort, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Krevende politisk håndverk

Komiteen er nesten i havn med å beskrive saksforløpet og kritikken fra Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med sentralbanken på vegne av Stortinget.

Nå har komiteen startet det krevende politiske håndarbeidet med å trekke omforente politiske konklusjoner, og som også får de ønskede konsekvenser. Alle vet at formuleringen må veies omhyggelig slik at Stortinget ikke bryter med lov og maktfordelingens prinsipper. Men hvor grensene går, er det ikke enighet om.

Alle er opptatt av å sikre at Tangens arbeidsavtale ikke åpner for sammenblanding av oljefondet og hans private formue.

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp har samordnet seg og leder arbeidet med innstillingen.

– Det er utrolig viktig å bevare almenhetens tillit til forvaltningen av vår felles formue. Da må det skje noe materielt nytt i avtalen, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik.

Finansminister Jan Tore Sanner sa torsdag formiddag til NRK at han vil ta et initiativ overfor hovedstyret «innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken».

– Er en samtale mellom finansministeren og hovedstyret, hvor han formidler kritikken fra Stortinget i innstillingen, nok?

– Det finansministeren nå offentlig erkjenner, er at han har et handlingsrom til å ha kontakt med Norges Banks hovedstyre om ansettelsen av ny oljefondssjef, sier Tajik.

– Det handlingsrommet har Ap hele tiden etterlyst at han bruker. Derfor er det positivt at han er motivert til å gjøre det. Så er det opp til finanskomiteen å legge noen premisser for den kontakten, mener hun.

Ap: Interessekonflikter må vekk

– Men det er ingen vits i å møtes for å drikker en kopp kaffe? Sanner må vel formidle at avtalen må endres for at Stortinget skal ha tillit til oljefondssjefen?

– Ap er tydelig på at interessekonflikter må ryddes av veien. Det må skje før ny oljefondssjefs tiltredelse.

– Må Tangen selge seg ut?

– Ap har aldri har uttalt seg om hvordan Tangen må innrette sine disposisjoner. Det eneste som er vårt anliggende, er at den nye oljefondssjefen innretter seg i tråd med Norges Banks etiske retningslinjer.

– Det er bare ti dager til han tiltrer. Er det mulig å skape nye, sinnrike konstruksjoner som sikrer enda mer vanntette skott mellom Tangens private formue og Oljefondet?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Jeg minner om at sinnrike konstruksjoner vanligvis ikke bidrar til den åpenhet, tillit og omdømme som vi er ute etter.

– Er det realistisk scenario at hovedstyrets leder Øystein Olsen leser innstillingen som at Stortinget ikke har tillit til ham, og at han trekker seg?

– Stortinget tar ikke stilling til tilliten til hovedstyret. Finansministeren utnevner hovedstyret gjennom Kongen i statsråd, sier Tajik.

Frp: Utfordring med avtalen som er inngått

Frps Hans Andreas Limi sier at de ønsker å gi en «tydelig beskjed fra komiteen som det er mulig å levere på».

– Det har vært veldig mye diskusjon om Tangen må ut av alt, eller om det finnes noen mellomløsninger. Det som er viktig, er at en kanskje enstemmig innstilling fra komiteen vil bety veldig mye overfor Norges Bank, og samtidig vil også finansministeren ta en konkret oppfølging.

– Så gjenstår å se hva de kan levere utover det de allerede har levert. Men hvis vi definerer noen «absolutter», har vi en utfordring med tanke på den avtalen som er inngått. Det er den balansegangen som er veldig vanskelig her. Vi må respektere at det er inngått en avtale.

– Tangen har rettigheter, og Norges Bank har forpliktet seg overfor ny sjef for Oljefondet, sier Limi.

Han håper ikke innstillingen leses som en mistillit mot hovedstyret.

– Det er ikke vår intensjon. Derfor har vi vært så opptatt av formalia og av ikke å gjøre dette til et politisk spill. Det står allerede så mye på spill. Vi må være pinlig nøyaktig i det vi gjør, og ikke tråkke over de formelle spillereglene, sier Limi.

Arbeidet med å finslipe formuleringene som konkluderer den unike saken, fortsetter utover kvelden. Komiteen har frist til fredag formiddag med å avgi innstilling.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens fond og Oljefondet «for alle praktiske formål» er borte.
Publisert: