• Administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank sier at banken har fått 1998 nye kunder hittil i år. Pål Christensen

Sandnes Sparebank reduserte tapene med 48 prosent

Sandnes Sparebank fikk et resultat før skatt på 245,5 millioner kroner etter årets ni første måneder. Banken har nesten halvert tapene i perioden, sammenlignet med samme periode i 2018.