Lite forbund hylles av LO for tjenestepensjon

Maskinentreprenører innen bygg og anlegg får tjenestepensjon fra 1. mai 2005. LO kaller avtalen historisk.