Hydro-skuffelse etter boring ved Florø

Norsk Hydros boring sørvest for Florø fikk ikke det resultatet somselskapet og myndighetene håpet på. Brønnen i utvinningstillatelse195, nord for Fram-feltet, påviste bare spor av hydrokarboner.