Bergsaker ber rederne ikke flagge ut flåten

Fylkesordfører Roald Bergsaker (H) ber rederne vente med å flaggeut. Det nytter ikke å melde seg ut av debatten, mener han, og trorfortsatt på tiltak for å hjelpe næringen.