Vil ikke kopiere Norge

Selv om kjønnskvoteringsloven har fungert godt for norske styrer vegrer britene seg for å følge etter.