• Jonas Haarr Friestad

Rosenberg opp av asken

Rosenberg AS tjener penger som aldri før, men eierne tar ikke ett øre i utbytte. Alt går til å vokse videre.