Boligkjøper fikk ikke vite om varslet oppussing til 80 millioner

DNB Eiendom holdes erstatningsansvarlig i nok en sak. – Uforståelig at megleren ikke ville spørre styreleder om rehabiliteringsbehovet.

FELT: DNB Eiendoms avdeling i Bergen Landås.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Etter at boligkjøperne i Bergen hadde kjøpt eierseksjonen for 3.040.000 kroner i 2019, fikk de beskjed om kostnadsbomben:

Sameiet hadde et «omfattende rehabiliteringsbehov», og så seg nødt til å ta opp et nytt lån for å dekke utbedringsutgiftene.

Beløpet som var varslet: Inntil 80 millioner kroner.

Men det hadde ikke DNB-megleren nevnt noe om. I salgsoppgaven sto det «ingenting om at sameiet hadde et rehabiliteringsbehov», ifølge boligkjøperens klage til meglerbransjens reklamasjonsnemnd.

Nå har klageorganet bestemt at DNB Eiendom har brutt god meglerskikk og må punge ut til boligkjøperen i enda en sak, etter at E24 nylig omtalte kritikken mot et annet DNB-kontor som markedsførte boder i kjelleren som «to luftige soverom».

Les også

DNB-megler markedsførte kjellerbod som soverom

DNB Eiendom: – Vil ta lærdom

Salgsoppgavene for andre boliger som var solgt i sameiet ga konkrete opplysninger om rehabiliteringsbehovet, skriver nemnda i sin avgjørelse – inkludert det varslede beløpet på 80 millioner kroner.

De mener DNB-kontoret i Bergen har brutt sin undersøkelsesplikt og «har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt».

Daglig leder Anders Fosbæk Vangen ved meglerkontoret avslo å stille til intervju med E24. I en e-post fastholder han at de selv mente undersøkelsesplikten «var ivaretatt» i saken.

– Når det er uenighet rundt dette spørsmålet er det fint for begge parter at saken blir behandlet av en uavhengig tredjepart. Når utfallet ble som det ble vil ta med oss tilbakemeldingene fra nemnda og ta lærdom av saken, skriver Vangen.

Han ønsker ikke å svare på E24s spørsmål om hvorvidt de vil betale ut erstatningen nemnda mener boligkjøper har krav på.

I sin egenerklæring hadde boligselgeren skrevet at det var planlagt 20 prosents økning av felleskostnadene fra 1. oktober 2019.

Årsaken, oppga boligselgeren, var at sameiet ønsket å sette av midler for «fremtidig vedlikehold».

Spurte aldri styreleder: – Uforståelig

Nemnda mener dette virker i skjerpende retning mot DNB-megleren, som de fremholder burde vært desto mer opptatt av å finne ut mer om hva slags vedlikehold dette egentlig var snakk om.

Likevel tok aldri megleren kontakt med styreleder.

I sine anførsler til nemnda begrunner DNB-kontoret sitt valg på denne måten:

«Det virker for øvrig som at styret i lengre tid har vært klar over det sannsynlige nivået på vedlikeholdsbehovet, men bevisst holdt denne informasjonen tilbake for seksjonseierne. Det er derfor lite sannsynlig at megleren ville fått informasjon om rehabiliteringsbehovet om han hadde tatt kontakt med styrelederen.»

Begrunnelsen får nemnda til å reagere:

«For det første burde det selger hadde skrevet i egenerklæringen, ført til at megler hadde undersøkt nærmere. For det andre er det uforståelig at megler ikke ville spørre styreleder om rehabiliteringsbehovet under henvisning til at han ikke ville fått noe svar».

E24 har spurt sjefen ved DNB-kontoret om han i ettertid er enig med nemnda i at de uansett burde ha spurt styreleder.

E24 har også spurt om det er vanlig praksis i DNB Eiendom å kun spørre styreledere man på forhånd antar vil gi ifra seg opplysninger.

Fosbæk Vangen har valgt å ikke besvare spørsmålene.

Publisert: