Åpner for å bruke mer oljepenger

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen åpner døra til oljefondet på gløtt, og har innkalt økonomer til samråd.