Steensæs vil kutte i oljeproduksjonen

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) varsler kutt i norskoljeproduksjon før jul.