Sunnmørsposten må selge aksjene i VikebladetVestposten

Klagenemnda for eierskap i medieneopprettholder Eierskapstilsynets vedtak fra 22. desember i fjor omat Sunnmørspostens må selge alle sine aksjer i lokalavisaVikebladet Vestposten AS.