Statoil vil ikke kalles «folkeaksje»

Statoil vil ikke markedsføres som en folkeaksje og mener også at lavere oljepris kan være en fordel for børsnoteringen.