Jakter utenlandske investorer

Klubben i Øglænd DBS er nå i gang med å finne utenlandske sykkelprodusenter som kan berge arbeidsplassene.