Norges Bank regner med økt rente og økt kostnadsvekst

Sentralbanksjef Svein Gjedrem mener det er mer sannsynlig at neste renteendring vil være en økning enn en reduksjon. Norges Bank oppjusterer også anslaget for pris— og kostnadsveksten i årene framover.