Produksjonsskip på Kristin?

Statoil heller til en utbyggingsløsning av Kristin-feltet med fullt prosessanlegg om bord. Skip er også nå mer aktuelt.