Norge taper 400 mill. daglig

Hver dag, så lenge streiken varer, taper AS Norge 400 millioner kroner, sier NHO.