Avgiftslettelser, men forbrukerne merker liten forskjell

Regjeringen foreslår avgiftslettelser på i alt 47 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, men forbrukere flest vil ikke nyte godt av dette. De som vil få økte utgifter, er de få som fortsatt nyter sin sigar. Regjeringen foreslår nemlig at avgiften på sigarer skal økes til samme nivå som for sigaretter.