• Siviløkonomstudenter i Trondheim. Fra venstre: Øyvind Toldnes (31), Markus Antonsen (25)og Sindre Osland (24). Morten Antonsen

Økonomistudentene er lite bekymret

Siviløkonomstudentene mener arbeidsmarkedet krever at de tar en mastergrad i dag. De tror ikke statistikken vil prege dem i særlig grad så lenge de etablerer seg tidlig i bransjen.