Nye næringer nye behov

Behovet for kombinerte nærings— og boligområder vil øke på bekostning av behovet for store rene industriområder, mener regiondirektør Bjørn M. Stangeland i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Rogaland.