Rømmer fra bensinregningen

Når bensinen blir dyrere, stikker flere kunder av fra regningen.