Tøffe miljøløft i oljå mot 2010

Oljeindustrien skal leve opp til skjerpede krav om utslippsreduksjoner i nye internasjonale miljøavtaler, uten at det går ut over selskapenes konkurranse— slagkraft.