Aksjoner ventes mot Verdensbanken

Stemningen er intens i sentrum av Washington. På gatehjørnene og ved de store innfartsveiene til byen har politiet tatt oppstilling, og foran Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet er gatene avsperret.