Gass fra Norne og Heidrun forsinket

Leveranser av gass gjennom det nylagterørsystemet for Norne gasseksport og Heidrun gasseksport iNorskehavet blir utsatt fra 1. oktober til 15. november.