• Thomas Førde

Først med null utslipp fra skip

Forsyningsskip uten utslipp av nitrogenoksider allerede i 2011 eller 2012. Dette er det ambisiøse målet til rederiet Eidesvik Offshore når brenselceller erstatter dieselmaskineri om bord.