Ordførere vil redde agronomutdanning

Vinterlandbrukskolene på Jæren og i Ryfylke kan bli nedlagt, hvis forslag til ny friskolelov vedtas. Det vil ramme landbruket og matnæringen i fylket, advarer 13 ordførere.