• Kårstø blir hovudsete for drifta av den viktigaste delen av eksportmaskineriet for norsk gass som totalt eksporterar verdier for nær 150 milliardar kroner årleg. Statoil

Kårstø blir Norges gassenter

Fusjonen mellom Statoil og Hydro fører til at Kårstø blir hovudsete for all gassdrift i Norges største industriselskap.